Guldet rasar med guldfebern

I april var guldet nära att passera 1000 dollar per uns. Men har verkligen guldet i sig blivit mer värt, eller är det bara dollarn som har försvagats? Förhållandet mellan inflation, aktiemarknaderna och guldpriset är trassligt och det är svårt att veta vad som påverkar vad.

Guld säker investering?

Investerare som oroar sig för att inflationen ska öka brukar se guld som en säkrare investering än valutor. Anledningen till detta är att det bara finns en viss mängd guld, medan valutor kan produceras nya hela tiden. Guldet spelar en nyckelroll framförallt vid stora börskriser. Guld är ett bättre alternativ än aktier när börserna faller och dessutom kan det vara en säkerhet vid extrema krissituationer.

Skeptisk till guld

Den svenska Riksbanken är dock skeptiska till guld på lång sikt. Riksbanken har därför också valt att minska sitt guldinnehav, precis som många andra centralbanker, och anledningen till det är att guld är en relativt riskfylld tillgång med stora prisvariationer. Dessutom har guld historiskt sett visat sig ge en förhållandevis låg avkastning.

Tydliga samband

Flera ekonomiska studier har visat att det finns ett klart samband mellan guldpriset och inflationen mätt i dollar. Räknar man i svenska kronor är sambandet dock inte lika tydligt. Snarare tyder observationer på det omvända förhållandet. Ett något svagare omvänt samband finns också mellan guldpriset och de amerikanska aktiemarknaderna, alltså att guldpriset går upp när börsen går ned och tvärtom. På kort sikt, ett par månader, kan man inte se något samband, men på längre sikt, fem år, är sambandet tydligt. Detta strider mot den utveckling som skett de senaste åren, då både guld och aktier ökat kraftigt i värde. Troligen beror detta på att välståndet snabbt har ökat i de delar av världen där investering av guld är vanligt, som i Indien och Mellanöstern.

Källa:

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/gyllene-tider-for-guldinvestering_7092459.svd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *