Guld-skräp för miljarder

Framtidens gruvor kan finnas närmare än vi tror. Bara i deponin på Gärstad avfallsanläggning i Linköping finns metaller värda tre miljarder svenska kronor, visar ett nyligen genomfört examensarbete från Linköpings universitet.

Två examensarbetare vid Energy and Environmental Engineering, Linköpings universitet, Ariana Tanha och Daniel Zarate fick av kommunala Tekniska verken i uppdrag att dels beräkna mängderna metaller som finns på anläggningen i Gärstad, Linköping och dels beräkna värdet på metallerna.

De hittade olika metaller till ett värde av tre miljarder svenska kronor. På Gärstad finns exempelvis 100 000 ton aluminium, värt 1,5 miljarder kronor, 8 000 ton koppar, värt ungefär 450 miljoner kronor och zink för ungefär samma summa. Även så fann man guld i stora mängder.

Det är bara en liten del av metallerna som finns enkelt tillgängliga i form av skrot. De stora mängderna finns som små partiklar där det ibland också krävs teknikutveckling för att kunna ta tillvara metallinnehållet på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Från ett samhällsperspektiv kan man undra om vi verkligen borde öppna fler gruvor innan vi har tagit tillvara de mängder metaller som finns lagrade i deponier och andra inaktiva förråd. Metallerna har ett ekonomiskt värde och de kan också vara direkt hälsofarliga på fel plats, säger Nils Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *