Guld-skräp för miljarder

Framtidens gruvor kan finnas närmare än vi tror. Bara i deponin på Gärstad avfallsanläggning i Linköping finns metaller värda tre miljarder svenska kronor, visar ett nyligen genomfört examensarbete från Linköpings universitet.

Två examensarbetare vid Energy and Environmental Engineering, Linköpings universitet, Ariana Tanha och Daniel Zarate fick av kommunala Tekniska verken i uppdrag att dels beräkna mängderna metaller som finns på anläggningen i Gärstad, Linköping och dels beräkna värdet på metallerna.

De hittade olika metaller till ett värde av tre miljarder svenska kronor. På Gärstad finns exempelvis 100 000 ton aluminium, värt 1,5 miljarder kronor, 8 000 ton koppar, värt ungefär 450 miljoner kronor och zink för ungefär samma summa. Även så fann man guld i stora mängder.

Det är bara en liten del av metallerna som finns enkelt tillgängliga i form av skrot. De stora mängderna finns som små partiklar där det ibland också krävs teknikutveckling för att kunna ta tillvara metallinnehållet på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Från ett samhällsperspektiv kan man undra om vi verkligen borde öppna fler gruvor innan vi har tagit tillvara de mängder metaller som finns lagrade i deponier och andra inaktiva förråd. Metallerna har ett ekonomiskt värde och de kan också vara direkt hälsofarliga på fel plats, säger Nils Johansson.

Guldmynten tog slut i USA

När guldpriset gick ner i början på april rusade försäljningen av USA:a allra minsta guldmynt. Orsaken var att guldsugna köpare ville passa på medan priset var lågt.

American Eagle guldmynt
American Eagle guldmynt

På grund av den ökade efterfrågan tog miniguldmyntet American Eagle slut hos amerikanska myntverket. American Eagle väger 3,1 gram och är populärt bland privatpersoner.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg berodde rusningen på att guldshoppare i Indien, Kina, Japan och USA såg ett köpläge då guldpriset rasade i mitten av april.

I Indien, där guld är vanligt som bröllopsgåva, flockades köpare utanför butiker för att få fatt på smycken, guldtackor, mynt och prydnader.

Det ökade guldsuget har lett till att guldpriset nu stiger igen. Den senaste veckan har det gått upp med 5,5 procent.

Stimulansförhoppningar efter FED‐protokoll

Stimulansförhoppningarna efter FED‐protokollet påverkade framför allt guldet i
förra veckan, med en uppgång på över 3 %. De senaste dagarna har vi sett en
rekyl från $1676/oz ned till i skrivandes stund $1655. Guldet har alla
förutsättningar att hålla sig stabilt. Vi tror det kommer att gå upp. Vår bedömning
stöds av den tekniska analysen där vi har ett genombrott på uppsidan. När priset
nu rekylerar kommer stöd att infinna sig vid ”utbrottspunkten”, i princip på
nuvarande nivån.

Vi tror på ädelmetallerna ‐ även silverpriset och platina. Silver har tekniskt brutit
uppåt, men rekylerar nu i linje med övriga metaller. I skrivandes stund handlas
spotsilver i London på 31,41, inte långt ifrån det starka stödet vid $30. Silver följer
ofta guldet men med en större volatilitet. När guld steg med ca 3 % förra veckan,
noterades silver 7,7 % högre!

Här kan du hålla kolla på guldpriset >>

Tilltron till guldet är fortsatt högt

Fortsatt tilltro till guldetOm du inte redan gjort så är det hög tid att sälja det guld som du har kvar, om du tror experterna?

Men de stora hedgefonderna satsar fortfarande stora pengar på att guldpriset ska upp.

I mitten på April så rasade guldpriset och fallet blev det största på 30 år. Under de senaste tre veckorna har dock guldpriset återhämtat sig. Sedan bottennoteringen den 15 april har guldet stigit med ungefär 7,5 procent.

Men trots återhämtningen är experterna skeptiska till guldets framtid. En klar majoritet av analytikerna i Bloombergs sammanställning vågar inte spå att guldet vänder upp.

Det finns fortfarande en hel del skepsis gentemot guldet. Vi måste avvakta och se om priset har nått sina bottennivåer.

Säger strategen Alan Gayle på kapitalförvaltaren Ridgeworth Capital.

”Det finns inga inflationsrisker. Det finns inga katalysatorer som kan få guldet att stiga just nu”, enligt Jim Russell på US Bank Wealth Management.

Det finns det dock dem som har återfått förtroende för guldet, som tidigare har klättrat i 12 år i rad. Hedgefondskungen John Paulson, som förlorat stora summor på raset, vägrar exempelvis sälja.

Investmentbolaget Threadneedles råvarustrateg David Donora i London släppte en analys på måndagen där tilltron till guldet är fortsatt högt.

De är dock inte ensamma. Många andra hedgefonder har dessutom hittat tillbaka till den ädla metallen. Under förra veckan ökade hedgefondernas långsiktiga investeringar i guldet med 19 procent, den högsta nivån sedan guldpriskraschen för några veckor sedan.

Det är det faktum att centralbankerna inte kan se slutet på ekonomiska stimulanser som fått hedgefonderna att sätta sin tro på guldet. Även amerikanska Fed och europeiska ECB fortsätter med sina stimulanser, Fed genom obligationsköp och ECB genom en ny rekordlåg ränta.

Rån mot guldsmeder har femdubblats

Svensk handel

Antalet guldsmedsrån ökat med fem gånger från 2004. Rånen mot guldsmedsbutiker lyckas även i större utsträckning än butiksrån i övrigt. Detta enligt 2012 års Rånrapport från Svensk Handel.

Ett stort antal våldsamma guldsmedsrån med aggressiva gärningsmän har försämrat de drabbades arbetsmiljö och innebär stor risk för fysiska skador.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel säger:

Guldsmedsrån har seglat upp som ett statusjobb bland kriminella och något man kan skryta med. Särskilt om det uppmärksammas medialt.

Yrkeskriminella samt utländska ligor ligger bakom den största delen av guldsmedsrånen och är troligtvis en orsak till att de är så framgångsrika. Andra bakomliggande orsaker till att rånen femdubblats är att det är mycket enkelt att sälja vidare stulet guld.

Följ oss på Twitter

Vi finns så klart inte bara på Google+ utan även på Twitter där ni kan följa oss för nyheter som vi delar med oss av som vi tycker är intressanta.

Kan guldskatten lösa de europeiska krisländernas skuldfällor?

Den gyllene ädelmetallen är återigen i hetluften. Det har visat sig att länderna i eurozonen har mer än 10 000 ton guld i sina kassavalv. Därför har nu allt fler kommentarer kommit om att länderna borde börja använda den skatt som de ruvar på för att på så sätt kunna lösa sina skuldfällor.

Intresset för guld ökar

Under de senaste åren har guldpriset rusat och idag är det allt fler som intresserar sig för handel med guld. Faktum är att intresset för guld inte har varit såhär stort sedan 1970-talet då USA klippte bandet mellan dollarn och guldet.

I en värld där många av Europas länder befinner sig i kris och allt fler länder har fått svårigheter att kunna låna pengar på marknaden till vettiga räntor så har blickarna därför börjat riktas mot de guldreserver som flera av de europeiska länderna sitter på.

Totalt tror man att det handlar om ungefär 10 000 ton guld som finns förvarade i kassavalven hos euroländernas centralbanker. Röster har höjts över att länderna nu borde ta tillfället i akt för att sälja av delar av denna guldskatt, för att på så sätt kunna få in pengar.

Kritik mot försäljning

Samtidigt säger kritikerna att en försäljning av guldet skulle kunna strida mot lagen, eftersom centralbanker ska verka oberoende och inte agera för att täcka ländernas underskott. Dessutom menar kritikerna att även om allt guld skulle säljas så skulle det bara dra in en bråkdel av de skulder som euroländerna har dragit på sig.

Istället för en försäljning föreslår man att guldet skulle kunna användas som säkerhet när krisländerna vill låna pengar, för att därigenom kunna få lån till vettigare räntor.

Guld utvinns ur IT-skrot

Nästan allt av allt det guld Boliden utvinner kommer från kasserade mobiler och annat it-skrot. Nu inviger Boliden en ny jätteugn i Rönnskär utanför Skellefteå som gör företaget störst i världen på att grilla fram rent guld ur skrotfärdiga mobiler.

Nu får vi kapacitet att smälta ner elektronikskrot motsvarande cirka två miljoner kasserade mobiler per dag. Förmågan att bearbeta så komplicerade material som elektronikskrot gör Rönnskär unikt
Säger Roger Sundqvist, platschef på Bolidens smältverk till IDG.
Varje dag tillverkas i ungefär tre nya guldtackor på 12,5 kilo vid Rönnskärsverken. Varje guldtacka är värd ungefär drygt 4,7 miljoner kronor.

Förr i tiden så utvann Boliden allt sitt guld enbart ur malm från gruvor. Men nu är elektronikskrot på väg att ta över allt mer som guldråvara och redan nu utvinner Boliden två tredjedelar av allt sitt guld ur elektronikskrot från gamla mobiler, uttjänta datorer och diverse andra kasserade elektronikprylar.

Förklaringen till detta mirakel är enkelt: ur ett ton guldmalm från gruvan kan man bara krama ut cirka åtta gram guld. Men ur ett ton it-skrot går det utan vidare att koka fram 100 gram rent guld.

Guldpriset har sjunkit kraftigt

Ingen har missat att guldpriset har sjunkit kraftigt under de senaste veckorna. Dessvärre har nedförsbacken för både guld och guldbolag pågått under en lång tidsperiod. I år tillhör dessa investeringsalternativ några av de absolut sämsta. Nedgången i guld sett utifrån utvecklingen i den största fysiska guldbolaget SPDR Gold Trust uppgår till nästan 15 procent i år.

Den negativa utvecklingen i guldpriset har dock slagits med råge av guldbolagen, dvs. gruvbolag med inriktning på brytning av guld. Under samma period har den största guldbolaget Market Vectors Gold Miners ETF (ticker GDX) sjunkit med hela 40 procent.

Dock har guldpriset och guldbolagen rekylerat upp. Det senaste guldprisraset ses av många investerare som en intressant möjlighet att investera i guld och guldbolag till attraktiva nivåer.