Därför faller guldpriset

Råvarupriserna och framförallt guldpriset, handlas lägre efter att Fed-protokollet på torsdagen väckt frågan om en tidigare exit från QE3 än väntat.

fomc

Jonathan Barratt på Barratt’s Bulletin säger Bloomberg News:

FOMC-protokollet gjorde det klart att vägen till minskade stimulanser finns där och en del investerare har använt detta som en ursäkt till att sälja olja.

Enligt protokollet från FOMC-mötet den 11-12 december var deltagarna oeniga om när tillgångsköpen bör avslutas, men rösterna var ”ganska jämnt spridda” mellan de som tyckte att köpen bör avslutas vid mitten av år 2013 och de som tycker att köpen bör fortsätta längre.

Av FOMC-protokollet framgick att flera deltagare tyckte att det vore lämpligt att avsluta köpen ”väl före slutet av år 2013″, då de känner oro över den finansiella stabiliteten och storleken på bankens balansräkning”. Fed köper för närvarande bolånepapper och statsobligationer för 85 miljarder dollar per månad.

Fed-protokollet gav också stora återverkningar. På ädelmetallmarknaden har spotpriset på guld sjunkit cirka 13 dollar till 1.651 dollar per uns. Silverpriset har gått ned 0:51 dollar till 29:67.

En stor del av guldets ’bull-market’ har varit en lätt penningpolitik och ett slut på det kommer att skada rallyt. Det är fortfarande för tidigt att utlysa slutet då dessa låga priser i slutändan kan locka till sig fysiska köpare som till stor del har varit frånvarande.

Sade Wang Xiaoli på CITICS Futures till Bloomberg News.

Bland basmetallerna har kopparens tremånaderstermin sjunkit 81 dollar till 8.083 dollar per ton, medan zinkpriset sjunkit 15 dollar till 2.073.

”Fed-protokollet har blivit marknadens bekymmer. En av de främsta anledningarna till att råvarupriserna har förblivit höga på senare år är en relativt svag dollar, så om det ändras så behöver vi omvärdera vad som är rimliga prisnivåer”, sade Xiong Dabiao på Minmetals Futures till Bloomberg News.

Basmetaller (pris/ton, tremånaderstermin)

  • Koppar -81 USD 8.083
  • Zink -15 USD 2.073
  • Aluminium -22 USD 2.094
  • Nickel -160 USD 17.340
  • Bly -45 USD 2.355
  • Tenn -180 USD 23.800

Ädelmetaller (pris/uns, spot)

  • Guld -12:55 USD 1.651:40
  • Silver -0:51 USD 29:67

Indien sänker guldpriset

Guldpriset i dollar har brutit den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen och rekylerat tillbaka till denna. Det vi har sett tidigare är att det brukar vara ett bra köptillfälle när detta sker.

Den fundamentala kraften som gör att guldpriset går upp finanskrisen i Europa och skuldbergen som växer runtom i världens länder. Men som vi ser nedan under jordbruksprodukter är momsunen (nederbörden) i Indien 21% sämre den här säsongen och torka råder.

Det gör att guldefterfrågan från Indien, det största enskilda konsumentlandet, sannolikt kommer att minska. GFMS släppte en rapport om detta den 16 juli. GFMS har också sänkt efterfrågeestimatet för Kina till 870 ton på helåret. Tidigare trodde man att efterfrågan skulle nå upp till 1000 ton. Samtidigt fortsätter såväl Kina som Indien att stimulera, liksom ECB som för en tid sedan sänkte korträntan till 0.75%. Räntesänkningar brukar innebära högre guldpris.

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Guldpris

Vill du veta mer om guldpris? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om guldpris.

Mer om guldpris

Snart kommer mer information om guldpris, vi uppdaterar för tillfället

Handelsbanken avråder från guldinvesteringar

Nu har guldet status som en säker investering över, eller åtminstone för tillfället, det pekar Handelsbanken på. I ett nyligen släppt brev till marknaden skriver banken att guldet sedan det stora generella prisfallet på metaller i september 2011 börjat röra sig i samklang med övriga metaller. Så var inte det inte tidigare.

Priserna på dessa basmetallerna följer i överlag risksentimentet och den generella konjunkturoron. Guldet hade dock tidigare haft den egenheten att det rörde sig tvärtemot risksentimentet. Men nu har alltså någonting hänt.

Den viktigaste anledningen till att äga guld, dess skydd mot kriser, känns därför inte alls lika självklar för tillfället. Snarare tvärtom.

Handelsbanken ser en fara i att äga guld då många investerare och sparare köpte på sig guld nära pristopparna förra året. Det är många som sitter med en position i guldet, som borde vara gynnsam med tanke på krisen i Sydeuropa, men som ser sina innehav minska i värde. Någon gång kommer man inse att man har fel och då kan det gå fort i svängarna.

Pressen på euron bidrar till att göra situationen värre och värre för många, då guldet prissätts i dollar. Om Grekland lämnar eurosamarbetet utan att en plan för Spanien och Portugal kommer pressen på euron öka ytterligare.

Det som rent teoretiskt skulle kunna rädda guldpriset är om en riktigt kaosartad miljö uppstod efter ett det Grekiska avhoppet från Euro. Handelsbanken meddelar dock att de har dock svårt att se detta scenario.

Och som om inte Europas kris vore nog så har dessutom bankens ekonomer skjutit fram sin prognos för när konjunkturen i Kina bottnar från första till andra kvartalet 2012. Detta efter att tveksam statistik kommit under april. Detta talar inte heller till guldets fördel då Kina är en stor importör av guld.

Nordic Mines guldreserver växer

Företaget Nordic Mines meddelar att genomförda borrningar under 2011 vid Laivagruvan i Finland påvisar en ökning av mineralreserven med fyra miljoner ton, jämfört med tidigare rapporterad beräkning. Detta motsvarar enligt företaget ytterligare två hela produktionsår.

Bevisad och sannolik mineralreserv uppgår till 16,9 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt av 1,60 g guld/ton, motsvarande 27.000 kilo guld.

Den aktuella rapporten omfattar borrningsresultat till och med slutet av 2011.

Den underliggande mineraltillgången över cut-off 0,8 g guld/ton uppgår nu till 20 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,04 g guld/ton eller över 40.000 kilo guld.

Huvuddelen av denna mineraltillgång ingår i den nu rapporterade mineralreserven.

I den uppdaterade reserven har hänsyn tagits till den utveckling som skett sedan feasibilitystudien genomfördes våren 2010. Under denna period har guldpriset stabiliserats på en betydligt högre nivå och utökade borrningar har visat på en betydligt större fyndighet än vad som då var känt, men samtidigt har vissa kostnader exempelvis för diesel och reagenser ökat betydligt.

Företaget uppger även:

Sammantaget leder detta till betydligt ökad drifttid och totalt kassaflöde för Laivagruvan även om den genomsnittliga halten blir något lägre. Vid nu gällande guldpris förstärks effekten ytterligare

Källa

Guldet rasar med guldfebern

I april var guldet nära att passera 1000 dollar per uns. Men har verkligen guldet i sig blivit mer värt, eller är det bara dollarn som har försvagats? Förhållandet mellan inflation, aktiemarknaderna och guldpriset är trassligt och det är svårt att veta vad som påverkar vad.

Guld säker investering?

Investerare som oroar sig för att inflationen ska öka brukar se guld som en säkrare investering än valutor. Anledningen till detta är att det bara finns en viss mängd guld, medan valutor kan produceras nya hela tiden. Guldet spelar en nyckelroll framförallt vid stora börskriser. Guld är ett bättre alternativ än aktier när börserna faller och dessutom kan det vara en säkerhet vid extrema krissituationer.

Skeptisk till guld

Den svenska Riksbanken är dock skeptiska till guld på lång sikt. Riksbanken har därför också valt att minska sitt guldinnehav, precis som många andra centralbanker, och anledningen till det är att guld är en relativt riskfylld tillgång med stora prisvariationer. Dessutom har guld historiskt sett visat sig ge en förhållandevis låg avkastning.

Tydliga samband

Flera ekonomiska studier har visat att det finns ett klart samband mellan guldpriset och inflationen mätt i dollar. Räknar man i svenska kronor är sambandet dock inte lika tydligt. Snarare tyder observationer på det omvända förhållandet. Ett något svagare omvänt samband finns också mellan guldpriset och de amerikanska aktiemarknaderna, alltså att guldpriset går upp när börsen går ned och tvärtom. På kort sikt, ett par månader, kan man inte se något samband, men på längre sikt, fem år, är sambandet tydligt. Detta strider mot den utveckling som skett de senaste åren, då både guld och aktier ökat kraftigt i värde. Troligen beror detta på att välståndet snabbt har ökat i de delar av världen där investering av guld är vanligt, som i Indien och Mellanöstern.

Källa:

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/gyllene-tider-for-guldinvestering_7092459.svd