Guldåtervinning är en ny trend

skattkistaI spåren av finanskriser och turbulens på de de olika finansmarknaderna 2008 och 2009 föddes en ny bransch, nämligen gulduppköparna. I dag finns ett stort antal företag som köper guld av privatpersoner.

Men guldbranschen har dock också lockat till sig oseriösa aktörer, även om det, enligt branschen själv, har skett en ordentlig sanering. Mycket talar också för att den processen fortsätter bland annat genom att företag slås ut eller slår sig samman.

Konsumentverket har under de senaste åren fått ta emot ett ökande antal anmälningar mot i första hand ett tiotal gulduppköpare, som nu granskas närmare. De flesta anmälningarna gäller de företag till vilka man skickar in sitt guld i speciella kuvert, eller påsar för att få det värderat och sålt.

Klagomålen handlar om att säljarna inte fått sina pengar som överenskommet, att det förekommit dolda avgifter, tolkningar av villkoren och olika erbjudanden.

Johan Salzmann, kommunikationschef hos Guld Adam Sverige säger till SvD:

Mitt intryck är ändå att branschen är betydligt seriösare än vad den utmålats som. Praktiskt taget alla i branschen arbetar på samma sätt när det gäller värdering och priser eftersom det grundar sig på det internationella dagspriset på guld. Men det är en ung bransch som ska etablera sig i folks medvetande plus att det ju ofta finns höga förväntningar på vad de vackra guldsmyckena man har hemma kan vara värda.

Gulduppköparna köper oftast via särskilda butiker eller direkt via brev/paket eller av säljarna på turnéer är i klartext skrothandlare i olika ädla metaller.

Uppköparna betalar för nästan allt guld eller platina och även ibland silver. Betalningen sker efter exempelvis guldhalten eller vikten. Och köparen drar av på priset sina omkostnader. Så bäst betalt får köparen troligtvis via Internet och inte via en ”guldträff” som brukar anordnas runt om i Sverige.

En anledning till att guldbranschen fått dåligt rykte och anklagas för att lura säljarna beror på att man jämför gulduppköparföretagens pris med det pris man erbjuds av pantbanker eller guldsmeder. Dessa värderar ofta smycken högre och detta beror på att pantlånarna och guldsmederna lägger ett estetiskt värde på ädelmetallen.

Det bästa är även att själv väga och fota av guldföremålen innan de skickas iväg till en eventuell köpare och på andra sätt dokumentera föremålen.

Johan Salzmann på Guld Adam uppger till SvD att man under en månad kan köpa upp till omkring 100 kilo guld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *