Kan bli ytterligare obligationsköp för FED

FED-chefen Ben Bernanke höll tal i Jackson Hole i fredags och då sade han bland annat att ytterligare obligationsköp för att stötta tillväxten och minska arbetslösheten inte alls är omöjligt. De kostnader som icke-traditionell policy innebär är helt hanterbara, enligt Bernanke, och därför utesluter han inte att FED kan använda sådana åtgärder igen såvida de ekonomiska förhållandena talar för det.

Hög arbetslöshet under lång tid skadligt 

Sedan i januari har det inte skett någon nettoförändring i arbetslöshetsnivån i USA och om det inte sker någon snabbare tillväxt än som skett den senaste tiden kommer också arbetslösheten att ligga kvar på alldeles för höga nivåer under en lång tid framåt. Enligt Bernanke är långa perioder med hög arbetslöshet både ett slöseri med mänskliga talanger, lidande för individerna och dessutom en risk för att ekonomin kan skadas under många år framåt.

Därför vill man från FED:s sida försöka minska arbetslösheten och då kan alltså icke-traditionella policyåtgärder vara ett sätt. Enligt Bernanke har man de senaste åren fått bra erfarenhet från sådana åtgärder, såväl i USA som i andra länder. Om USA inte skulle använt sig av sådana åtgärder skulle recessionen 2007 – 2009 ha varit djupare och den nuvarande återhämtningen skulle också ha varit långsammare än den varit, menar Bernanke vidare i sitt tal.

Också nackdelar med icke-traditionella åtgärder

Bernanke var dock tydlig med att användningen av icke-traditionella åtgärder också har sina nackdelar. Bland annat är de relativt sett svårare att införa än mer standardiserade åtgärder. De delar också de begränsningar som penningpolitiken rent generellt har, till exempel att penningpolitik inte av sig självt kan uppnå det som ett bredare och mer balanserat set av ekonomiska policyåtgärder annars kan uppnå.

De kan exempelvis inte neutralisera de finanspolitiska och finansiella risker som landet möter och inte heller finjustera de ekonomiska resultaten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *