Guld lindra reumatism

Nyligen har Svenska forskare visat på att guldsalter påverkar immunsystemets försvarsceller.

Ända sedan Jacques Forestier som är en fransk läkare, började ge sina patienter sprutor med guldsalter under 1920-talet har det varit känt att ädelmetallen, med risk för besvärliga biverkningar, kan lindra symtom vid den inflammatoriska sjukdomen ledgångsreumatism. Men ingen har hittills lyckats visa hur det går till.

Nu har en forskargrupp vid Centrum för molekylär medicin, Karolinska Institutet upptäckt att vissa av immunförsvarets försvarsceller, så kallade makrofager, slutar utsöndra proteinet hmbg1 när de odlas tillsammans med guldsalter. hmbg1 har i tidigare studier visat sig bidra till ökad inflammation. Patienter med ledgångsreumatism har också ofta ökad mängd hmbg1 i ledvätskan.

Till forskarnas förvåning minskade guldsalterna däremot inte makrofagernas förmåga att utsöndra så kallad tumörnekrosfaktor, tnf. Att få ner tnf-halten är annars målet för många moderna antireumatiska läkemedel.

Ulf Andersson, som är professor i barnreumatologi och leder den svenska forskargruppen, drar slutsatsen att hmbg1 kan spela en viktig roll vid ledgångsreumatism:

Jag tror att det här betyder att även om patienter ser ut att ha samma sjukdom rent kliniskt, så pågår det olika saker i deras sjuka leder. Ungefär två tredjedelar svarar på behandling med tnf-hämmare. Men en tredjedel av patienterna reagerar inte alls. Hos en del av dem kan det vara hmbg1 som är problemet i stället, säger han.

Studien finns att hitta i Journal of Leukocyte Biology.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *