Guld lindra reumatism

Nyligen har Svenska forskare visat på att guldsalter påverkar immunsystemets försvarsceller.

Ända sedan Jacques Forestier som är en fransk läkare, började ge sina patienter sprutor med guldsalter under 1920-talet har det varit känt att ädelmetallen, med risk för besvärliga biverkningar, kan lindra symtom vid den inflammatoriska sjukdomen ledgångsreumatism. Men ingen har hittills lyckats visa hur det går till.

Nu har en forskargrupp vid Centrum för molekylär medicin, Karolinska Institutet upptäckt att vissa av immunförsvarets försvarsceller, så kallade makrofager, slutar utsöndra proteinet hmbg1 när de odlas tillsammans med guldsalter. hmbg1 har i tidigare studier visat sig bidra till ökad inflammation. Patienter med ledgångsreumatism har också ofta ökad mängd hmbg1 i ledvätskan.

Till forskarnas förvåning minskade guldsalterna däremot inte makrofagernas förmåga att utsöndra så kallad tumörnekrosfaktor, tnf. Att få ner tnf-halten är annars målet för många moderna antireumatiska läkemedel.

Ulf Andersson, som är professor i barnreumatologi och leder den svenska forskargruppen, drar slutsatsen att hmbg1 kan spela en viktig roll vid ledgångsreumatism:

Jag tror att det här betyder att även om patienter ser ut att ha samma sjukdom rent kliniskt, så pågår det olika saker i deras sjuka leder. Ungefär två tredjedelar svarar på behandling med tnf-hämmare. Men en tredjedel av patienterna reagerar inte alls. Hos en del av dem kan det vara hmbg1 som är problemet i stället, säger han.

Studien finns att hitta i Journal of Leukocyte Biology.

Den här veckan sticker guldet enligt analytiker

Deutsche Bank tror att guldpriset når 1900 dollar per troy uns i slutet av månaden och 2300 dollar tills tredje kvartalet nästa år. Detta pekar även på en ny undersökning genomförd av Bloomberg.

Det som Deutsche bank är mest positiv till är till vilken nivå guldpriset ska ligga på i slutet av månaden, vilket de tror blir 1900 dollar per troy uns.

Enligt enkäten som frågat ett antal analytiker utförd av Bloomberg ska guldpriset stiga denna vecka till följd av ytterligare en runda kvantitativa lättnader från den amerikanska centralbanken Fed.

Priset på guld ska stiga till 1900 dollar per troy uns enligt medianvärdet för de tio senaste prognoserna, medan konsensus ligger på 1813 dollar. Detta indikerar ett haussigt sentiment för ädelmetallen.