Indien sänker guldpriset

Guldpriset i dollar har brutit den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen och rekylerat tillbaka till denna. Det vi har sett tidigare är att det brukar vara ett bra köptillfälle när detta sker.

Den fundamentala kraften som gör att guldpriset går upp finanskrisen i Europa och skuldbergen som växer runtom i världens länder. Men som vi ser nedan under jordbruksprodukter är momsunen (nederbörden) i Indien 21% sämre den här säsongen och torka råder.

Det gör att guldefterfrågan från Indien, det största enskilda konsumentlandet, sannolikt kommer att minska. GFMS släppte en rapport om detta den 16 juli. GFMS har också sänkt efterfrågeestimatet för Kina till 870 ton på helåret. Tidigare trodde man att efterfrågan skulle nå upp till 1000 ton. Samtidigt fortsätter såväl Kina som Indien att stimulera, liksom ECB som för en tid sedan sänkte korträntan till 0.75%. Räntesänkningar brukar innebära högre guldpris.

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Centralbankerna bunkrar guld igen

Redan i augusti 1971 klippte USA bandet mellan guld och världens valutor. Men nu köper centralbanker runt om i världen återigen guld i stadig takt.

Från fysiskt guld till cyberpengar

Den 15 augusti 1971 deklarerade USA:s dåvarande president Richard Nixon att USA inte längre tänkte växla in en dollar mot guld till priset 35 dollar per uns. Ända sedan dess har man i världen levt med pappersvalutor istället för, som tidigare, fysiska guldreserver. Alla de enorma guldreserver som låg i bankvalv hos världens centralbanker spelade ut sin roll i början av 1970-talet och ända fram till 2008 har också centralbankerna sålt av sina guldreserver.

Intresset för guld ökar

Men nu sker en förändring. I och med finanskrisen 2008 började centralbanker som Federal Reserve och Europeiska Centralbanken att trycka pengar i enorm omfattning för att försöka stoppa krisen. Detta var starten för att andra centralbanker runt om i världen återigen skulle börja köpa guld. Sedan 2009 har nu de sammanlagda köpen av guld för första gången på många år varit större än de sammanlagda försäljningarna. Intresset för guld ökar för varje år som går och nu, 2012, är köpsuget bland världens centralbanker det högsta sedan mitten av 1960-talet.

Misstro mot pappersvalutor

Anledningen till att centralbankerna återigen börjar köpa på sig guld är troligen för att man misstror de stora pappersvalutorna euro och dollar. I och med höjd inflation förlorar papperspengar i värde, men fysiskt guld har ett bestående värde och det är det som centralbankerna vill åt i och med de mer osäkra finansiella tider som råder. Rysslands centralbank har varit den största köparen de senaste åren och därefter kommer Kina respektive Indien.

Handelsbanken avråder från guldinvesteringar

Nu har guldet status som en säker investering över, eller åtminstone för tillfället, det pekar Handelsbanken på. I ett nyligen släppt brev till marknaden skriver banken att guldet sedan det stora generella prisfallet på metaller i september 2011 börjat röra sig i samklang med övriga metaller. Så var inte det inte tidigare.

Priserna på dessa basmetallerna följer i överlag risksentimentet och den generella konjunkturoron. Guldet hade dock tidigare haft den egenheten att det rörde sig tvärtemot risksentimentet. Men nu har alltså någonting hänt.

Den viktigaste anledningen till att äga guld, dess skydd mot kriser, känns därför inte alls lika självklar för tillfället. Snarare tvärtom.

Handelsbanken ser en fara i att äga guld då många investerare och sparare köpte på sig guld nära pristopparna förra året. Det är många som sitter med en position i guldet, som borde vara gynnsam med tanke på krisen i Sydeuropa, men som ser sina innehav minska i värde. Någon gång kommer man inse att man har fel och då kan det gå fort i svängarna.

Pressen på euron bidrar till att göra situationen värre och värre för många, då guldet prissätts i dollar. Om Grekland lämnar eurosamarbetet utan att en plan för Spanien och Portugal kommer pressen på euron öka ytterligare.

Det som rent teoretiskt skulle kunna rädda guldpriset är om en riktigt kaosartad miljö uppstod efter ett det Grekiska avhoppet från Euro. Handelsbanken meddelar dock att de har dock svårt att se detta scenario.

Och som om inte Europas kris vore nog så har dessutom bankens ekonomer skjutit fram sin prognos för när konjunkturen i Kina bottnar från första till andra kvartalet 2012. Detta efter att tveksam statistik kommit under april. Detta talar inte heller till guldets fördel då Kina är en stor importör av guld.