Guldboom i Afrika

afrika guldDet verkligen inte fråga om någon Klondike-stämning just nu. Och det finns en enkel förklaring till detta: guldpriset fallet nästan fritt. I dagsläget ligger priset per uns på 1 285 dollar, ett ras med nästan 25 procent på ett år.

Och prisfallet får även stora effekter på gruvindustrins guldsatsningar. I mars i år pågick bara 172 guldprospekteringar i hela världen, enligt Interra RMG:s databas, mindre än hälften mot mars förra året. Även andra metaller har drabbats av prisnedgångar, men ingenstans har nedgången varit så kraftig som för guldet.

Men det finns ett tydligt undantag i nedgången i guldaktiviteten. I Afrika, särskilt i Västafrika, är det snarare jakten på guld som håller uppe borrningssaktiviteten över huvud taget, visar nya siffror från Interra RMG.

Under maj i år stod guldet för häpnadsväckande 85 procent av det totala antalet borrningsprojekt på kontinenten. 23 av 27 projekt på kontinenten under månaden fokuserade på just guld. Guldprojektens dominans i Afrika återspeglas också i att hela 41 procent av borrningarna på kontinenten återfinns i det guldtäta Västafrika, enligt rapporten.

Gulddominansen i Afrika skulle kunna förklaras med att guldet, jämfört med andra metaller, är både lättillgängligt och lätt att sälja.

Guld är ett relativt säkert kort ändå, där är det bara att sälja det man får upp. När det gäller koppar och zink är förhandlingsläget betydligt tuffare, och de riktiga specialiteterna som sällsynta jordartsmetaller är trots den stora efterfrågan svåra både att utvinna och att hitta köpare till.

Säger Magnus Ericsson, grundare av Raw Materials Group, nu en del av Interra RMG.

Spotpriset på guld oförändrat

Commerzbank

Spotpriset på guld är i stort sett oförändrat på 1.655 dollar per uns, efter att på fredagen ha upplevt prissvängningar på närmare 40 dollar och som lägst ha noterats på cirka 1.625 dollar.

Även silverpriset visade små förändringar på med en nedgång på 0:01 dollar till 30:205.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev:

De skarpa uppgångarna i löne- och energikostnader, tillsammans med lägre malmhalter, gör livet svårt för gruvbolag trots priser nära rekordnivåer – under hela 2012 nådde guldpriset en rekordhög genomsnittsnivå på nära 1.670 dollar per uns.

Commerzbank visar även på exempel där den sydafrikanska guldproducenten Harmony Gold planerar att under en tid stänga sin största gruva på grund av att den inte längre är vinstdrivande. Gruvan, Kusasalethu, producerade cirka 180.000 uns guld 2011.

Medan detta troligen inte kommer att få någon större påverkan på priserna – vi ser i huvudsak guldet som en monetär tillgång eller försäkring – men det visar att stigande produktionskostnader kan ge guldet som råvara ett visst stöd på nedsidan.

På London Metal Exchange noterades kopparpriset tremånaderstermin ned 44 dollar till 8.041 dollar per ton, medan zink var 17 dollar lägre på 2.023.

Guldpriset går upp på Onsdag?

2008 låg guldpriset på ca: 180 kr/g, och idag ligger det på runt ca: 345 kr/g. LGAB förvärvade gruvan i Pahtavaara 2008. Där man i dagsläget producerar man guld och går med vinst. Gruvan har större halter av guld i de nya fyndigheterna som man har börjat bryta.

På onsdagkväll kommer även ett räntebesked från USA. Min högst sannolika gissning är att räntebanan är oförändrad till guldprisets fördel.

Kvartal ett kommer att visa en ökad guld produktion. Innan dess kommer interim rapporten i februari, tillsammans med bokslutskommunikén.

Om man ser till risk/reward så är den senare överrepresenterad i alla avseenden.