Swedac – Myndigheten som granskar guldet

Swedac är en myndighet som utför marknadskontroll på ädelmetallområdet. Det innebär att varor som finns på marknaden kontrolleras – en säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. Detta görs genom besök och stickprovskontroller hos tillverkare, importörer, butiker, grossister, pantbanker, marknader och andra som yrkesmässigt sysslar med ädelmetallarbeten.

Kontrollen omfattar att kraven på finhalt uppfylls, att stämplarna på arbetena är korrekta och att arbetena i övrigt uppfyller lagstiftningens krav. Om reglerna inte följs kan Swedac utfärda försäljningsförbud, som är förenat med vite.

Man kan säga att Swedac är en ”guldpolis” som kontrollerar finhalt och stämplar för ädelmetallarbeten (smycken) och de gör även stickprovskontroller på butiksvågar.