Stämpel guld

Vill du veta mer om stämpel guld? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om stämpel guld.

Mer om stämpel guld

Snart kommer mer information om stämpel guld, vi uppdaterar för tillfället

Guldstämplar

Den svenska kontrollstämpeln för guld är den så kallade kattfoten som består av tre kronor placerade i en kattfotsliknande form. För guld gäller enbart kattfoten, för silver anges kattfoten med ett efterföljande S i en sexkantig ram och för platina anges kattfoten med ett efterföljande P i en sexkantig ram.

Symbolen kattfoten får bara användas av de kontrollorgan som ackrediterats för uppgiften av Swedac. Varje kontrollorgan har eget identitetsnummer och detta ska anges på båda sidorna av kattfoten.

Ovan bild visar kattfoten med kontrollorganets identitetsnummer (2).

Arbeten kan även kontrollstämplas med en internationell kontrollstämpel, den så kallade vågstämpeln CCM, enligt Konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädelmetall.

Ädelmetallarbeten som uppfyller Ädelmetallkonventionens krav och har kontrollstämplats med en gemensam CCM-stämpel ska få säljas utan krav på ytterligare stämpling, om de uppfyller de nationella finhaltskraven i exportlandet. Mer information finns på Ädelmetallkonventionens webbplats.

The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals (går även under namnen “Hallmarking Convention” eller “Vienna Convention”).

CCM märkningen för guld (Common Control Mark):

Guldmärkning CCM

För mer information läs mer om Swedac  eller besök Swedac.se.

Guld stämpel

Vill du veta mer om guld stämpel? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om guld stämpel.

Mer om guld stämpel

Snart kommer mer information om guld stämpel, vi uppdaterar för tillfället