Guld gör solceller och smarta fönster billigare och bättre

Smarta fönster, solceller, ljusemitterande dioder och fotokatalys är lovande tekniker för att spara på jordens resurser i energiproduktionen. Ny forskning från Uppsala Universitet visarr på hur guldfilmer och nanopartiklar av guld kan förbättra dessa applikationer och göra dem billigare att framställa.

Solcell

Det krävs åtgärder för att de globala energiresurserna ska räcka till oss alla på jorden och för att dagens negativa miljösituation inte ska förvärras. Vi måste utveckla nya miljövänliga metoder för energiproduktion, förbättra redan existerande metoder och hushålla med den energi vi har. Fyra mycket lovande tekniker är elektrokroma ”smarta fönster”, solceller, ljusemitterande dioder och fotokatalys, men samtliga behöver förbättras för att kunna konkurrera på marknaden.

Arbetet har bekräftat att guldfilmer och guldpartiklar kan förbättra de beskrivna applikationerna och har gett viktiga ledtrådar inför fortsatt utvecklingsarbete, säger Pia Lansåker.