Skrotguld – Förordning om handel med begagnade varor (1999:272)

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

§ 1

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om yrkesmässig handel med begagnade varor enligt lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

§ 2

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på handel med

1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt

eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

2. mopeder, cyklar och motorsågar,

3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor eller liknande,

4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,

5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,

6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,

7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,

8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67),

9. mobiltelefoner och telefaxapparater,

10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,

11. skidutrustning med undantag för kläder,

12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer,

13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

§ 3

Föreskrifterna i 5 §, 7 § första stycket och 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på

1. varor som avses i 2 § 2-11, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 500 kronor,

2. varor som avses i 2 § 12-13, om varorna sammanlagda värde uppenbarligen understiger 2 000 kronor,

Varor som avses i 2 § 12-13 skall anses begagnade om de tidigare varit föremål för handel.

§ 4

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000).

REGISTRERING

§ 5

Anmälan för registrering enligt § 3 lagen (1999:271) om handel med begagnade varor skall innehålla uppgifter om

1. handlarens namn, firma, personnummer eller organisationsnummer samt

adress,

2. platsen för försäljningsställe inom den lokala polismyndighet som anmälan avser och det sätt på vilket försäljning skall ske,

3. vilket slag av begagnade varor som handeln skall omfatta.

§ 6

I 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor anges när anmälan för registrering skall ske.

Den som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan liknande försäljning skall dock anmäla detta för registrering senast sju dagar före försäljningsdagen. Sådan anmälan skall innehålla uppgifter om tid och plats för försäljningen samt om förvaringsplats för varorna fram till försäljningsdagen.

§ 7

Den lokala polismyndigheten skall utfärda bevis om registrering samt föra register över handlare.

§ 8

Handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet skall anmäla detta hos den lokala polismyndighet där registrering skett.

ANTECKNINGAR OM MOTTAGNA VAROR

§ 9

När begagnade varor tas emot av handlaren skall anteckningar enligt 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor. Anteckningarna skall avse

1. datum när varorna togs emot,

2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt,

3. varorna fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken,

4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, villkoren för att varorna skall få överlämnas,

5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling.

§ 10

Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar till motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas enligt 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

§ 11

Om den lokala polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgivit en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, skall på inköpsnotorna göras an-teckningar om

1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,

2. namn, firma och postadress för den som varorna har lämnats ut till samt, om denne inte är känd av handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling,

3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, villkoren för att varorna skall få lämnas ut.

§ 12

Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år räknat från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

UPPGIFTSSKYLDIGHET

§ 13

Den lokala polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till polismyndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§ 14

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

§ 15

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Guldskolan om guldpris

Svensk Guldåtervinning AB har en serie med utbildningmoment om guld. Denna gång visar vi om guldpriset.

Vad bestämmer priset när du köper smycken eller säljer en guldtacka?

Guldsmycken
När du köper till exempel en vigselring i Sverige är guldet bara en del av priset du betalar. I själva verket är guldet bara en mindre del av priset på ringen.

En guldgrossist säljer ett halvfabrikat till en guldsmed som tillverkar en ringen. Så om vi börjar med priset för guldet och sedan lägger till framställningen av halvfabrikat, grossistens omkostnader och vinst, guldsmedens hantverk och vinst och avslutar med att lägga på 25 % i moms så får vi priset konsumenten får betala för ringen. Alla dessa kostnader utöver guldpriset är en ”premie”. Premien kan dessutom variera beroende på vilken butik som saluför smycket eller vilken designer/guldsmed som gjort smycket.
Så konsumenten betalar betydligt mer för smycket än vad guldet är värt. Guldsmycken skall inte ses som en investering utan som ett hantverk/konstverk.

Investeringsguld
Om du däremot vill investera i guld gör du det bäst med guldtackor och guldmynt. Dessa har en låg kostnad för tillverkning och är dessutom momsfria. Så ”premien” utöver guldpriset är låg. En låg premie gör att du kan köpa och sälja guld utan att förlora pengar på en premie som går upp i rök.

Mer om investeringsguld och samlarmynt i kommande inlägg.

Sälja skrotguld
Om du säljer ringen i exemplet ovan utgår priset ifrån guldvärdet. ”Premien” för hantverk, omkostnader och vinster hos grossister och guldsmeder får du inte betalt för. Priset skrotköpare betalar ligger alltså lägre än guldvärdet. Hur mycket lägre är upp till köparen och säljaren att komma överens om.

Egentligen borde det vara ganska enkelt att sälja skrotguld. Men på grund av affärsmetoderna i branschen är det mer komplicerat än det borde vara och skillnaderna kan vara 100 % mellan olika köpare.

Fri prissättning

Ovan är de faktorer som påverkar priset på guld i praktiken. Men eftersom det råder fri prissättning  är det upp till köpare och säljare att komma överens om ett pris.

Köper du en ring av ett känt märke och vill betala 10 eller 100 gånger mer än vad guldet är värt är det upp till dig som konsument att värdera hantverket osv.

Säljer du skrotguld för 2 500 kr när det är värt 5 000 kr är det också upp till dig som konsument. Problemet här är dock att konsumenterna ofta saknar kunskapen om vad guldet är värt och då kanske accepterar ett skambud av en oseriös guldköpare. Hade säljaren förväntat sig en tusenlapp för ”skrotet” där hemma och blir erbjuden 2 500 kr låter det ju onekligen bra. Men med lite mer kunskap och en seriös köpare hade säljaren kanske fått 5 000 kr.

En påläst konsument gör alltid en bättre affär. Det är därför vi startat denna Guldskola för att sprida kunskapen om guld och guldhandel.

Källa