Guldpriset går upp på Onsdag?

2008 låg guldpriset på ca: 180 kr/g, och idag ligger det på runt ca: 345 kr/g. LGAB förvärvade gruvan i Pahtavaara 2008. Där man i dagsläget producerar man guld och går med vinst. Gruvan har större halter av guld i de nya fyndigheterna som man har börjat bryta.

På onsdagkväll kommer även ett räntebesked från USA. Min högst sannolika gissning är att räntebanan är oförändrad till guldprisets fördel.

Kvartal ett kommer att visa en ökad guld produktion. Innan dess kommer interim rapporten i februari, tillsammans med bokslutskommunikén.

Om man ser till risk/reward så är den senare överrepresenterad i alla avseenden.