Nu är det guldläge att investera i guld

Just nu ligger guldpriset under 1600 dollar per uns. Det är med andra ord guldläge för den som vill köpa guld och börja investera i guld.

Guld – Bild CC Flickr @digitalmoneyworld

Stora vinstmöjligheter på guld

Branschanalytiker spår att guldet kommer att ha ett 20 procent högre pris om bara sex månader. Man tror att guldpriset kommer att ligga på omkring 1900 dollar per uns i slutet av 2012. Det är alltså fyndläge för den som vill handla med guld nu. Om man tänker på en investeringshorisont på sex månader finns det alltså en vinstmöjlighet på 20 procent om man ska lita på analytikerna.

På väg mot en ny guldchock

Alla råvarupriser, även på guld, styrs av efterfrågechocker. Man kan tro att en efterfrågechock är en plötslig och oförutsägbar händelse, men detta stämmer inte. Historiskt sett har alla de största trenderna styrts av demografiska faktorer. Efterfrågan på råvaror ökar mest då BNP ändras mellan omkring 2000 dollar per capita och 13 000 dollar per capita. Dessa BNP-förändringar tar väldigt lång tid för länderna och under tiden ökar också efterfrågan på råvaror väldigt mycket. Många länder befann sig i den här fasen under 1970-talet, exempelvis USA, Japan och flera europeiska länder. Detta ledde till att guldpriset toppade 1980.

När ländernas BNP stannade till så skedde också detsamma med råvarupriserna samtidigt som bland annat utbyggnaden av gruvor och effektivitetsvinster har pressat ner guldpriserna till låga nivåer de senaste två decennierna. Men nu är vi vid en ny efterfrågechock. Bland annat är Kina och Indien på väg att hamna i den råvaruintensiva tillväxtfasen och det tillsammans med många andra faktorer tyder på att guldpriserna kommer att stiga under de närmaste åren, vilket gör guld till en spännande och lönande investering, framförallt kanske då certifikat med hög hävstång, som Bull Guld X4.

Investerare satsar på guld

Nu har några av världens mest framgångsrika investerare bestämt sig för att det är rätt tid att satsa på guld.

 Tar avstånd från guldvarning

Tidigare i år har den välkände finansmannen Warren Buffett (världens tredje rikaste person) varnat för att investera i guld, men nu är det flera investerare som väljer att gå i motsatt riktning från varningen.

Finansmännen George Soros och John Paulson är två av de som har valt att investera i guld efter att guldpriset fallet under det andra kvartalet av 2012. Under det andra kvartalet har såväl George Soros som John Paulson valt att öka sina innehav i den börshandlande guldfonden SPDR Gold Trust. Soros har mer än fördubblat sitt innehav, medan Paulson ökade sitt innehav med närmare 30 procent.

Avvaktar centralbankernas beslut

Guldpriset föll med fyra procent under det andra kvartalet 2012. Detta är det största kvartalsvisa guldprisfallet ända sedan 2008. Sedan halvårsskiftet har guldpriset dock legat i stort sett oförändrat. För närvarande ligger guldpriset på ungefär 1 600 dollar per uns och ett uns är drygt 30 gram.

Anledningen till prisfallet tros bero på att centralbankerna i USA och Europa inte ökade sina åtgärder för att stimulera konjunkturen, vilket i sin tur dämpade den förväntade tillväxten i världsekonomin. Detta minskade efterfrågan på guld som inflationsskydd och till följd av detta sjönk priset på guld.

Många investerare avvaktar nu på den amerikanska centralbanken Feds fortsatta agerande. Om Fed kommer att avisera mer stödköp av amerikanska statsobligationer kan detta leda till uppgång i guldpriset, vilket i sin tur leder till ökat intresse för att köpa guld framöver. Mellan 2008 och 2011 steg guldpriset med hela 70 procent efter att Fed vidtagit åtgärder i form av sänkt styrränta och stödköp av statsobligationer.

Japansk pensionsfond köper guld

En pensionsfond i Japan har bestämt sig för att börja investera i guld. Okayama Metal & Machinery är den första japanska pensionsfonden som har satsat på offentligt inköp av guld, vilket sägs vara ett tecken på minskad tilltro till pappersvalutor.

Tecken i tiden

Fonden meddelar att de kommer att börja med att satsa 1,5 procent av alla sina tillgångar på guld och då i bullinriktade fonder. Visserligen är det inga enorma summor det handlar om – fonden förvaltar omkring 40 miljarder yen totalt och de planerar att placera ungefär 1,5 av dessa tillgångar i guld. Med dagens fondkurs blir det 55 miljoner kronor som det handlar om. Men även om det inte rör sig om några extrema summor så är denna nyhet ett tecken i tiden och även ett tydligt exempel på att intresset för guld ökar lavinartat i Japan.

Fler pensionsfonder lär följa efter

Japan är den näst största pensionsmarknaden i världen. Landet har tidigare haft en väldigt traditionell förvaltning av pensionstillgångarna. Men många saker i omvärlden gör nu att Okayama Metal & Machinerys fondförvaltare börjar se guld som en bra komplettering till traditionella placerare. Inte minst har förra årets tsunami och krisen i eurozonen gjort att förvaltarna dels ser guld som en potentiell stötdämpare vid chocker och dels ser att det är dags att börja ta med chocker i kalkylerna vid långsiktiga placeringar. Företaget Mizuho Trust & Banking har börjat erbjuda lösningar som möjliggör för mindre pensionsfonder att investera i guld och troligen kommer nu allt fler japanska pensionsfonder att köpa guld i framtiden.

Källa: http://www.ft.com/cms/s/0/1be7a2a2-9f3f-11e1-a255-00144feabdc0.html#axzz1wFmjupRz