Nordic Mines tar in nya pengar

Gruvbolaget Nordic Mines tar in mer pengar och de befintliga aktieägarna har företrädesrätt i emissionen, som är fullt garanterad av större ägare och externa garanter.

”Emissionslikviden kommer att användas till att betala leverantörsskulder, amortera och betala räntor på projektlån, lösa mellanskillnaden mellan dagens högre guldpris och det lägre guldpriset i ingångna guldterminskontrakt samt stärka bolagets rörelsekapital”

Skriver Nordic Mines i ett pressmeddelande.

Under sensommaren 2011 startade malmbrytningen i Nordic Mines första gruva; Laivagruvan i Finland. Laivagruvan är en av de största guldfyndigheterna som hittills påträffats i Norden. Vidare under hösten 2011 togs guldproduktionsanläggningen vid gruvan successivt i bruk och intrimningen av anläggningen startade