Guldtacka

Att investera i en eller flera guldtackor är en bra investering. Dock är hanteringen svår men kan dock utlämnas till annan part för hantering.

En normal svensk guldtacka väger 12,4 KG och guldhalten är 99,99% samt 24 karat (K).

Framställningen av guldtackor sker genom raffinering av dorétackor, orena metalltackor med en blandning av guld och silver som produceras efter anrikning av malm.

Enligt nuvarade lagstiftning som trädde i kraft fr.o.m. årsskiftet 1999/2000 så är investerings- tackor momsbefriade för privatpersoner samt att man i handel mellan momspliktiga företag använder sig av s.k. omvänd skatteskyldighet.

Det är fördelaktigt för dig som ska köpa en guldtacka som investering.

Indien sänker guldpriset

Guldpriset i dollar har brutit den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen och rekylerat tillbaka till denna. Det vi har sett tidigare är att det brukar vara ett bra köptillfälle när detta sker.

Den fundamentala kraften som gör att guldpriset går upp finanskrisen i Europa och skuldbergen som växer runtom i världens länder. Men som vi ser nedan under jordbruksprodukter är momsunen (nederbörden) i Indien 21% sämre den här säsongen och torka råder.

Det gör att guldefterfrågan från Indien, det största enskilda konsumentlandet, sannolikt kommer att minska. GFMS släppte en rapport om detta den 16 juli. GFMS har också sänkt efterfrågeestimatet för Kina till 870 ton på helåret. Tidigare trodde man att efterfrågan skulle nå upp till 1000 ton. Samtidigt fortsätter såväl Kina som Indien att stimulera, liksom ECB som för en tid sedan sänkte korträntan till 0.75%. Räntesänkningar brukar innebära högre guldpris.

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Texas University säljer av guldtackor

Kapitalförvaltningsfonden på Texas University är amerikas tredje största akademiska fond och sitter på ett guldkapital som uppgår till 1,4 miljarder dollar, vilket är cirka 9 miljarder svenska kronor.

guldtacka texas

Sedan 2008 har fonden och framförallt mot slutet av 2012 v 2013 – köpt stora mängder guld. Förhoppningen var att guldet skulle öka i värde, men när guldpriset sedan rasade fanns det ingen mening med att sitta kvar på guldet, resonerade fondens VD.

Syftet var att köpa guld och sedan sälja det vidare när valutareserverna hos världens centralbanker började stramas åt.

Säger fondens VD Bruce Zimmerman.

I Texas överväger man nu att införa ett statligt förvar för guldtackor, ett förslag som guvernören Rick Perry stödjer. Förvaret ska fungera som en buffert för en eventuell ekonomisk kollaps i USA. Texas Universitys fond kan då komma att bidra till att förvaret etableras, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Bloomberg noterar också att centralbanker världen över köpte den största mängden guld sedan 1964 under året som gick.