Taggad: Guldtacka

Köp guldtacka

Ads from Google

Vill du veta mer om köp guldtacka? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om köp guldtacka.

Mer om köp guldtacka

Snart kommer mer information om köp guldtacka, vi uppdaterar för tillfället

Guldtacka

Ads from Google

Att investera i en eller flera guldtackor är en bra investering. Dock är hanteringen svår men kan dock utlämnas till annan part för hantering.

En normal svensk guldtacka väger 12,4 KG och guldhalten är 99,99% samt 24 karat (K).

Framställningen av guldtackor sker genom raffinering av dorétackor, orena metalltackor med en blandning av guld och silver som produceras efter anrikning av malm.

Enligt nuvarade lagstiftning som trädde i kraft fr.o.m. årsskiftet 1999/2000 så är investerings- tackor momsbefriade för privatpersoner samt att man i handel mellan momspliktiga företag använder sig av s.k. omvänd skatteskyldighet.

Det är fördelaktigt för dig som ska köpa en guldtacka som investering.

Indien sänker guldpriset

Ads from Google

Guldpriset i dollar har brutit den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen och rekylerat tillbaka till denna. Det vi har sett tidigare är att det brukar vara ett bra köptillfälle när detta sker.

Den fundamentala kraften som gör att guldpriset går upp finanskrisen i Europa och skuldbergen som växer runtom i världens länder. Men som vi ser nedan under jordbruksprodukter är momsunen (nederbörden) i Indien 21% sämre den här säsongen och torka råder.

Det gör att guldefterfrågan från Indien, det största enskilda konsumentlandet, sannolikt kommer att minska. GFMS släppte en rapport om detta den 16 juli. GFMS har också sänkt efterfrågeestimatet för Kina till 870 ton på helåret. Tidigare trodde man att efterfrågan skulle nå upp till 1000 ton. Samtidigt fortsätter såväl Kina som Indien att stimulera, liksom ECB som för en tid sedan sänkte korträntan till 0.75%. Räntesänkningar brukar innebära högre guldpris.

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Pris guldtacka

Ads from Google

Vill du veta mer om pris guldtacka? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om pris guldtacka.

Mer om pris guldtacka

Snart kommer mer information om pris guldtacka, vi uppdaterar för tillfället

Guldtacka vikt

Ads from Google

Vill du veta mer om guldtacka vikt? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om guldtacka vikt.

Mer om guldtacka vikt

Snart kommer mer information om guldtacka vikt, vi uppdaterar för tillfället

Boliden guldtacka

Ads from Google

Vill du veta mer om boliden guldtacka? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om boliden guldtacka.

Mer om boliden guldtacka

Snart kommer mer information om boliden guldtacka, vi uppdaterar för tillfället

Guldtacka pris

Ads from Google

Vill du veta mer om guldtacka pris? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om guldtacka pris.

Mer om guldtacka pris

Snart kommer mer information om guldtacka pris, vi uppdaterar för tillfället

Texas University säljer av guldtackor

Ads from Google

Kapitalförvaltningsfonden på Texas University är amerikas tredje största akademiska fond och sitter på ett guldkapital som uppgår till 1,4 miljarder dollar, vilket är cirka 9 miljarder svenska kronor.

guldtacka texas

Sedan 2008 har fonden och framförallt mot slutet av 2012 v 2013 – köpt stora mängder guld. Förhoppningen var att guldet skulle öka i värde, men när guldpriset sedan rasade fanns det ingen mening med att sitta kvar på guldet, resonerade fondens VD.

Syftet var att köpa guld och sedan sälja det vidare när valutareserverna hos världens centralbanker började stramas åt.

Säger fondens VD Bruce Zimmerman.

I Texas överväger man nu att införa ett statligt förvar för guldtackor, ett förslag som guvernören Rick Perry stödjer. Förvaret ska fungera som en buffert för en eventuell ekonomisk kollaps i USA. Texas Universitys fond kan då komma att bidra till att förvaret etableras, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

Bloomberg noterar också att centralbanker världen över köpte den största mängden guld sedan 1964 under året som gick.

Köpa guldtacka

Ads from Google

Vill du veta mer om köpa guldtacka? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om köpa guldtacka.

Mer om köpa guldtacka

Snart kommer mer information om köpa guldtacka, vi uppdaterar för tillfället

Sälja guldtacka

Ads from Google

Vill du veta mer om sälja guldtacka? Vi rekommenderar då att använda sökfunktionen till höger så kommer du att hitta mer information om sälja guldtacka.

Mer om sälja guldtacka

Snart kommer mer information om sälja guldtacka, vi uppdaterar för tillfället