Kan guldskatten lösa de europeiska krisländernas skuldfällor?

Den gyllene ädelmetallen är återigen i hetluften. Det har visat sig att länderna i eurozonen har mer än 10 000 ton guld i sina kassavalv. Därför har nu allt fler kommentarer kommit om att länderna borde börja använda den skatt som de ruvar på för att på så sätt kunna lösa sina skuldfällor.

Intresset för guld ökar

Under de senaste åren har guldpriset rusat och idag är det allt fler som intresserar sig för handel med guld. Faktum är att intresset för guld inte har varit såhär stort sedan 1970-talet då USA klippte bandet mellan dollarn och guldet.

I en värld där många av Europas länder befinner sig i kris och allt fler länder har fått svårigheter att kunna låna pengar på marknaden till vettiga räntor så har blickarna därför börjat riktas mot de guldreserver som flera av de europeiska länderna sitter på.

Totalt tror man att det handlar om ungefär 10 000 ton guld som finns förvarade i kassavalven hos euroländernas centralbanker. Röster har höjts över att länderna nu borde ta tillfället i akt för att sälja av delar av denna guldskatt, för att på så sätt kunna få in pengar.

Kritik mot försäljning

Samtidigt säger kritikerna att en försäljning av guldet skulle kunna strida mot lagen, eftersom centralbanker ska verka oberoende och inte agera för att täcka ländernas underskott. Dessutom menar kritikerna att även om allt guld skulle säljas så skulle det bara dra in en bråkdel av de skulder som euroländerna har dragit på sig.

Istället för en försäljning föreslår man att guldet skulle kunna användas som säkerhet när krisländerna vill låna pengar, för att därigenom kunna få lån till vettigare räntor.

Globala guldreserver

Lars Wilderäng aka Cornucopia skriver ett inlägg på Liberty Silver om de globala guldreserverna. Visste du att sedan 1800-talet har världens centralbanker köpt på sig allt större guldreserver?

Reseverna var som störst år 1965 och därefter började man sälja av guldreserverna i takt med att ekonomin allt mer skulle värdepapperiseras. Dock så vände försäljningarna ner i samband med att Amerika övergav Bretton Woods-avtalet och inte längre garanterade att lösa in amerikanska dollar mot guld, men återupptogs därefter ganska omgående.

Läs vidare här eller här.

Ryssland ökar guldreserverna

På ädelmetallmarknaden tickar guldet 15 dollar högre till 1.447 dollar per uns medan silvret är 18 cent högre.

Ny IMF-data visade att Ryssland och Kazakstan fortsatte att ökad sina guldreserver i mars.

En del centralbanker kan se nedgången som ett tillfälle att köpa precis som en del fysiska aktörer gjort. ETF-försäljningen, som sannolikt väntas fortsätta på kort sikt, begränsar bara prisuppgången

Sa Dominic Schnider på UBS till Bloomberg News.