Taggad: guldhalt

Guldtacka

Ads from Google

Att investera i en eller flera guldtackor är en bra investering. Dock är hanteringen svår men kan dock utlämnas till annan part för hantering.

En normal svensk guldtacka väger 12,4 KG och guldhalten är 99,99% samt 24 karat (K).

Framställningen av guldtackor sker genom raffinering av dorétackor, orena metalltackor med en blandning av guld och silver som produceras efter anrikning av malm.

Enligt nuvarade lagstiftning som trädde i kraft fr.o.m. årsskiftet 1999/2000 så är investerings- tackor momsbefriade för privatpersoner samt att man i handel mellan momspliktiga företag använder sig av s.k. omvänd skatteskyldighet.

Det är fördelaktigt för dig som ska köpa en guldtacka som investering.

Swedac – Myndigheten som granskar guldet

Ads from Google

Swedac är en myndighet som utför marknadskontroll på ädelmetallområdet. Det innebär att varor som finns på marknaden kontrolleras – en säkerhet både för konsumenter och för näringsidkare. Detta görs genom besök och stickprovskontroller hos tillverkare, importörer, butiker, grossister, pantbanker, marknader och andra som yrkesmässigt sysslar med ädelmetallarbeten.

Kontrollen omfattar att kraven på finhalt uppfylls, att stämplarna på arbetena är korrekta och att arbetena i övrigt uppfyller lagstiftningens krav. Om reglerna inte följs kan Swedac utfärda försäljningsförbud, som är förenat med vite.

Man kan säga att Swedac är en ”guldpolis” som kontrollerar finhalt och stämplar för ädelmetallarbeten (smycken) och de gör även stickprovskontroller på butiksvågar.

GuldAdam vill ha etiska branchregler

Ads from Google

Nu går även företaget GuldAdam ut och uppmanar alla aktörer inom guldbranchen att komma överens om etiska branchregler för att skydda kunderna mot dolda avgifter

Initiativet kommer efter att SVT:s granskning har visat att industrin idag inte följer gemensamma regler för hur man bedömer och behandlar kunders guld.

Det måste vara så att man ska kunna få ett garanterat minimipris och kunna följa med värderingen av sitt guld. Samtidigt skall det inte få finnas dolda värderingsavgifter eller annat som gör prissättningen ogenomskinlig

Säger Jan Nyberg, VD för GuldAdam.

Han vill nu ta initiativ till att samla branschen för gemensamma minimiregler och en branschkod som skall förhindra dolda avgifter.

GuldAdam förväntar sig få branchens stöd för dessa riktlinjer:

  • Det bör alltid vara möjligt att följa hela värderingsprocessen för att säkerställa att vikt och guldhalt (karat) värderas korrekt
  • Vågarna för vägning av guld måste vara certifierade.
  • Köparen av guld måste ha ett synligt polistillstånd.
  • När man säljer sitt guld skall man läsa villkoren för försäljning och underteckna ett försäljningsavtal.
  • Det måste finnas ett synligt lägsta pris på alla guldkarat och dolda avgifter får ej förekomma
  • Returavgifter får ej överstiga kostnad för porto.

 

Nordic Mines guldreserver växer

Ads from Google

Företaget Nordic Mines meddelar att genomförda borrningar under 2011 vid Laivagruvan i Finland påvisar en ökning av mineralreserven med fyra miljoner ton, jämfört med tidigare rapporterad beräkning. Detta motsvarar enligt företaget ytterligare två hela produktionsår.

Bevisad och sannolik mineralreserv uppgår till 16,9 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt av 1,60 g guld/ton, motsvarande 27.000 kilo guld.

Den aktuella rapporten omfattar borrningsresultat till och med slutet av 2011.

Den underliggande mineraltillgången över cut-off 0,8 g guld/ton uppgår nu till 20 miljoner ton med en genomsnittlig halt av 2,04 g guld/ton eller över 40.000 kilo guld.

Huvuddelen av denna mineraltillgång ingår i den nu rapporterade mineralreserven.

I den uppdaterade reserven har hänsyn tagits till den utveckling som skett sedan feasibilitystudien genomfördes våren 2010. Under denna period har guldpriset stabiliserats på en betydligt högre nivå och utökade borrningar har visat på en betydligt större fyndighet än vad som då var känt, men samtidigt har vissa kostnader exempelvis för diesel och reagenser ökat betydligt.

Företaget uppger även:

Sammantaget leder detta till betydligt ökad drifttid och totalt kassaflöde för Laivagruvan även om den genomsnittliga halten blir något lägre. Vid nu gällande guldpris förstärks effekten ytterligare

Källa

Sälja guld

Ads from Google

Detta är en guide till dig som vill sälja ditt guld. 

Först och främst måste du vara 18 år och kunna visa legitimation. Du kan sälja smycken, hela eller trasiga, skrotguld och tandguld. Det finns flertalet olika tillvägagångssätt för att sälja guldet. Du kan antingen gå in i en guldbutik eller skicka guldet, med ett så kallat guldbrev, till ett företag som köper guld.

Guldpriset på börsen är dagsaktuellt och butikerna uppdaterar sina priser när de förändras på börsen. Börspriset är dock inte det samma som det du får i handen. I butiken kontrolleras guldhalten och vikten, vilket är det som avgör priset. Det kan vara givande att ta reda på vem som betalar bäst innan du bestämmer var du ska sälja ditt guld, eftersom priserna varierar mellan olika butiker.

Om du inte vill gå till en butik kan du skicka ditt guld med post med ett så kallat guldbrev. Det finns flera företag som erbjuder tjänsten. En del guldköpare har både butik och guldbrev.

Om du ska skicka ditt guld, beställer du först ett kuvert som köparen (företaget) skickar till dig gratis. Därefter packar du ditt guld och går till ett postkontor med kuvertet. Brevet skickas till företaget som rekommenderat brev. De allra flesta företagen står för denna kostnad. Företaget gör en värdering och om du accepterar denna får du oftast pengarna redan samma dag, eller dagen efter. Försändelsen är vanligtvis försäkrad upp till 5  000 kronor.

Om du har ett fint och annorlunda smycke, så kan det vara värt mer än bara guldvärdet. Det kanske finns en sten eller en ovanlig design som gör just ditt smycke mer värdefullt. Kontrollera därför med en juvelerare vad just ditt smycke är värt, innan du säljer det för bara guldvärdet för stenen får du ej betalt för.

En guldhandlare som vi har pratat med säger att han har märkt att det har skett en markant ökning av antalet kunder som har sålt sitt guld till butiken den senaste tiden. Han säger att många kunder som har haft guldet liggande hemma har börjat städa nu, eftersom priset är så högt. Kunderna kan antingen komma in i butiken och få guldet värderat direkt, eller skicka guldet till butiken. Handlaren säger att de flesta föredrar att komma till butiken.

De flesta kunderna kommer in i butiken, eftersom det fortfarande är många som inte vågar skicka sitt guld med post. Vi gör värderingen direkt framför kunden. Vi väger guldet och gör ett skraptest för att komma fram till vilken karat guldet är.

Handlaren beskriver hur de bestämmer vilken karat guldet är.

Man skrapar guldet mot en natursten så att lite guld fastnar på den. Därefter penslar man med kungsvatten för att se om guldet stannar kvar eller löses upp. När det stannar kvar har man bestämt guldhalten.

Kungsvatten är en blandning av två olika syror och det finns separata kungsvatten för olika karat, från 8 till 23 karat. Kungsvatten är den enda metoden som finns för att bestämma vilken karat guldet har.

Handlaren berättar även att det är bra att göra skraptestet direkt framför kunden, eftersom en del kunder tror att deras smycken har ­högre karat än vad de verkligen har. Då är det enkelt att kunna visa direkt för kunden att det inte är så.

Om kunden istället väljer att skicka guldet till butiken, görs värderingen på samma sätt. Därefter skickar butiken E-post med värderingen till kunden och skickar ett sms där det står att kunden har fått E-post. Detta för att kunden ska kunna godkänna värderingen och få sina pengar så snabbt som möjligt.

Handlaren menar att det aldrig har hänt att en kund har blivit missnöjd med butikens värdering. Om det skulle hända får kunden betala 300 kronor. Det täcker kostnaden för guldbrevet, portot för rekommenderat brev och arbetskostnaden för värderingen.

Butiken arkiverar och skannar även samtliga avtal som har kommit in och skickar dem till polisen. Det är lag på att samtliga guldköp måste registreras och skickas till polisen. Först efter en månad får man smälta ner guldet och göra nya smycken eller exportera det.