Investerare satsar på guld

Nu har några av världens mest framgångsrika investerare bestämt sig för att det är rätt tid att satsa på guld.

 Tar avstånd från guldvarning

Tidigare i år har den välkände finansmannen Warren Buffett (världens tredje rikaste person) varnat för att investera i guld, men nu är det flera investerare som väljer att gå i motsatt riktning från varningen.

Finansmännen George Soros och John Paulson är två av de som har valt att investera i guld efter att guldpriset fallet under det andra kvartalet av 2012. Under det andra kvartalet har såväl George Soros som John Paulson valt att öka sina innehav i den börshandlande guldfonden SPDR Gold Trust. Soros har mer än fördubblat sitt innehav, medan Paulson ökade sitt innehav med närmare 30 procent.

Avvaktar centralbankernas beslut

Guldpriset föll med fyra procent under det andra kvartalet 2012. Detta är det största kvartalsvisa guldprisfallet ända sedan 2008. Sedan halvårsskiftet har guldpriset dock legat i stort sett oförändrat. För närvarande ligger guldpriset på ungefär 1 600 dollar per uns och ett uns är drygt 30 gram.

Anledningen till prisfallet tros bero på att centralbankerna i USA och Europa inte ökade sina åtgärder för att stimulera konjunkturen, vilket i sin tur dämpade den förväntade tillväxten i världsekonomin. Detta minskade efterfrågan på guld som inflationsskydd och till följd av detta sjönk priset på guld.

Många investerare avvaktar nu på den amerikanska centralbanken Feds fortsatta agerande. Om Fed kommer att avisera mer stödköp av amerikanska statsobligationer kan detta leda till uppgång i guldpriset, vilket i sin tur leder till ökat intresse för att köpa guld framöver. Mellan 2008 och 2011 steg guldpriset med hela 70 procent efter att Fed vidtagit åtgärder i form av sänkt styrränta och stödköp av statsobligationer.