Indien sänker guldpriset

Guldpriset i dollar har brutit den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen och rekylerat tillbaka till denna. Det vi har sett tidigare är att det brukar vara ett bra köptillfälle när detta sker.

Den fundamentala kraften som gör att guldpriset går upp finanskrisen i Europa och skuldbergen som växer runtom i världens länder. Men som vi ser nedan under jordbruksprodukter är momsunen (nederbörden) i Indien 21% sämre den här säsongen och torka råder.

Det gör att guldefterfrågan från Indien, det största enskilda konsumentlandet, sannolikt kommer att minska. GFMS släppte en rapport om detta den 16 juli. GFMS har också sänkt efterfrågeestimatet för Kina till 870 ton på helåret. Tidigare trodde man att efterfrågan skulle nå upp till 1000 ton. Samtidigt fortsätter såväl Kina som Indien att stimulera, liksom ECB som för en tid sedan sänkte korträntan till 0.75%. Räntesänkningar brukar innebära högre guldpris.

Den som är lite modig kan försöka sig på att köpa ett certifikat med hög hävstång och hög förlustrisk om priset vänder ner. Ett sådant är BULL GULD X4 S. Det ger 4 gångers utväxling på prisuppgångar (och till nackdel om priset istället faller). Den som är mindre modig och mer saktmodig kanske, kanske föredrar GULD S, vars värdeförändringar i kronor är desamma som värdeförändringen på en guldtacka i svenska kronor.

Nu är det guldläge att investera i guld

Just nu ligger guldpriset under 1600 dollar per uns. Det är med andra ord guldläge för den som vill köpa guld och börja investera i guld.

Guld – Bild CC Flickr @digitalmoneyworld

Stora vinstmöjligheter på guld

Branschanalytiker spår att guldet kommer att ha ett 20 procent högre pris om bara sex månader. Man tror att guldpriset kommer att ligga på omkring 1900 dollar per uns i slutet av 2012. Det är alltså fyndläge för den som vill handla med guld nu. Om man tänker på en investeringshorisont på sex månader finns det alltså en vinstmöjlighet på 20 procent om man ska lita på analytikerna.

På väg mot en ny guldchock

Alla råvarupriser, även på guld, styrs av efterfrågechocker. Man kan tro att en efterfrågechock är en plötslig och oförutsägbar händelse, men detta stämmer inte. Historiskt sett har alla de största trenderna styrts av demografiska faktorer. Efterfrågan på råvaror ökar mest då BNP ändras mellan omkring 2000 dollar per capita och 13 000 dollar per capita. Dessa BNP-förändringar tar väldigt lång tid för länderna och under tiden ökar också efterfrågan på råvaror väldigt mycket. Många länder befann sig i den här fasen under 1970-talet, exempelvis USA, Japan och flera europeiska länder. Detta ledde till att guldpriset toppade 1980.

När ländernas BNP stannade till så skedde också detsamma med råvarupriserna samtidigt som bland annat utbyggnaden av gruvor och effektivitetsvinster har pressat ner guldpriserna till låga nivåer de senaste två decennierna. Men nu är vi vid en ny efterfrågechock. Bland annat är Kina och Indien på väg att hamna i den råvaruintensiva tillväxtfasen och det tillsammans med många andra faktorer tyder på att guldpriserna kommer att stiga under de närmaste åren, vilket gör guld till en spännande och lönande investering, framförallt kanske då certifikat med hög hävstång, som Bull Guld X4.