Guldpris 2018-01-08

Ads from Google

Guldpriset 2018-01-08 är 1317.95 (USD/troy oz).

För mer information om guldpriset se dagens guldpris.

Uförligare beräkning av guldpriset

Guldpriset för 1 OZT (troy oz) är 1317.95 USD.

Guldpriset 1 OZT är 9847.7 SEK.

Guldpriset 1G (gram) är 316.61 SEK.

Priset för 1KG (kilo) guld blir då 316 610 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 939 080 KR (12.5kg eller 400 OZT).

Beräknat på en dollarkurs på 8.16 (Källa: ECB).

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>