Guldpris 2015-03-20

Ads from Google

Guldpriset 2015-03-20 är 1171,91 (USD/troy oz).

För mer information om guldpriset se dagens guldpris.

Uförligare beräkning av guldpriset

Guldpriset för 1 OZT (troy oz) är 1171,91 USD.

Guldpriset 1 OZT är 9870.75 SEK.

Guldpriset 1G (gram) är 317.35 SEK.

Priset för 1KG (kilo) guld blir då 317 350 SEK. Och en guldtacka skulle kosta 3 948 300 KR (12.5kg eller 400 OZT).

Beräknat på en dollarkurs på 8.69 (Källa: ECB).

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>